Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δήλωση ταυτότητας

«Η Ευθυμία Γιώσα γεννήθηκε το 1991».

Αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον βιογραφικό.

Επειδή έχω μια αδυναμία στον μήνα γέννησής μου,

ίσως θα ήταν πιο ωραίο το: 

«Η Ευθυμία Γιώσα γεννήθηκε τον Μάιο του 1991».

Έπειτα, όμως, θα υπήρχαν αντιδράσεις σχετικά

με την αποσιώπηση του τόπου γέννησης,

επομένως εκείνο που κερδίζει είναι το: 

«Η Ευθυμία Γιώσα γεννήθηκε τον Μάιο του 1991 στα Ιωάννινα».

Αυτά τα στοιχεία είναι υπεραρκετά.

Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στις λέξεις μου,

ίσως και στις λέξεις των αναγνωστών για μένα.

Όσο, δε, για τις λέξεις των Ωραίων Άλλων,

αυτές θα σας κάνουν σίγουρα λίγο πιο σοφούς.

Καλή πλόηγηση!

Ε.Γ.